Elma [Miss Kobayashi’s Dragon Maid]


Photographer: Taiyou Artworks 

Hair & Make up: Yukitora Keiji

Costume: Yukitora Keiji

Styling: Yukitora Keiji

Translate »